verteiva

verteiva
vertéiva scom. (1) Š, , K.Būg(Ds), Rtr, , , NdŽ, , I120; LEXXXIII458 menk. kas apsukriai, net suktai kuo verčiasi, prekybininkas ir pan., vertelga: Arklių, žąsų, miško vertéiva J.Jabl. Šiaip dykaduoniai, verteivos, pirkliai, valdininkai apsuks žmogų, žmogus to nė nesupras tuojau, ir tik paskui ims kasyties pakaušį J.Jabl. Buvo didelis [arklių] vertéiva J.Jabl. Jis paprašė miško verteivos darbo J.Balč. Jaučiamoji verteivos gyslelė buvo tiesiog bjauri be neniekinimo pragumų, kuriais ketinama pelnytis Vaižg. Prievakaryje užsidarė visos prekininkų ir verteivų įstaigos 1905,18. Seniau jis (Žuvintas) įvairių verteivų buvo pragaištingai eksploatuojamas . | prk.: Satyra atsakė daugelis dorų to meto rašytojų į politinių verteivų savanaudiškumą .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • verteiva — vertéiva dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • verteivauti — verteivauti, auja, ãvo intr. NdŽ būti verteiva …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apėmėjas — apėmėjas, a smob. (1) 1. kas apsiima ką padaryti, rangovas: Policija neturėtų leisti, kad tie kalėjimų darbų apėmėjai darytų vargšams skriaudas rš. 2. refl. Š verteiva, įmonininkas. ėmėjas; apėmėjas; atėmėjas; išėmėjas; nuėmėjas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšmauškinti — apšmaũškinti 1. tr. nedailiai, bet kaip apkirpti: Tik trys avys – truksi tu jas apšmaũškyt Rdm. Dabar jūs vaikščiojat Jono apšmauškyti Švn. 2. žr. apšmaukti: Ana verteiva kaip gudriai apšmauškino Db. šmauškinti; apšmauškinti; nušmauškinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bankininkas — bankininkas, ė smob. (1) DŽ, Kn banko savininkas, stambus banko akcininkas, bankų verteiva: Delegacijoj buvo ir vienas bankininkas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • finansininkas — finansininkas, ė smob. (1) DŽ 1. finansų mokslo specialistas; finansinių operacijų specialistas. 2. piniginių reikalų ar bankinių operacijų verteiva …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • veikėjas — ( is), a smob. (1) OGLII75, à (3) Š, veikė̃jas ( is), à (2) KŽ, veĩkėjas, a (1) DP541; N, K, LL29, VĮ 1. kas veikia, dirba: Jis ne tiek veikėjas, kiek verteiva Rtr. Geriau ką noriant kita imk ir veik, ka veikė̃jis esi Škn. Rapolas nebevykėlis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • verteiga — scom. (1) NdŽ žr. verteiva …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • verteklis — 2 vertẽklis, ė smob. (2) Pln 1. kas verčia mėšlą iš vežimo: Verteklis vyras, kurs mėšlus verta Lk. 2. OGL II134, KŽ verteiva: Vertẽklis, kurs vartaujas su arkliais, t. y. perka ir parduoda J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vertelga — scom. (1) BŽ12, RŽ, DŽ, NdŽ, FrnW, Pnm, Vlkv, vertelgà (4) KŽ, Bru; R366, MŽ492, N, [K], Gmž, L, Rtr 1. žr. verteiva: Toks vertelga, kur tu su juo susilygysi J.Jabl. Iš jo geras vertelga K.Būg(Ds). Par vertelgą blogo gyvulio nėra – visi geri Krd …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”